شیمی

معرفی وبلاگ هاوسایت های مفیدوهم افزايي علمي و ارتباط بيشتر دبيران شيمي

آزمایشگاه شیمی
Go to fullsize image

[ چهارشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۸۵ ] [ 16:33 ] [ آريافر ]

[ ]

آزمایش با کاربید کلسیم

تئوری آزمایش

کاربید کلسیم ، جامد خاکستری یا سیاه با بویی مانند بوی سیر می‌باشد. شدیدا با آب واکنش داده ، گاز اشتعال‌پذیر استیلن را آزاد می‌کند. در صورت آتش گرفتن این ماده ، نباید از آب استفاده کرد، زیرا باعث انفجار می‌شود. کاربید کلسیم با آب ، رطوبت ، عوامل اکسید کننده قوی ، الکل ، کلرید هیدروژن و منیزیم ، ناسازگار است.(شدیدا واکنش می‌دهد).

از لحاظ سم شناسی ، تنفس و بلعیدن آن خطرناک بوده ، در صورت تماس با پوست باعث تحریک و سوزش پوست می‌شود. موقع حمل و نقل آن ، باید تهویه کافی وجود داشته باشد و محیط ، بدون رطوبت بوده ، ظرف آب در نزدیکی ظروف محتوی آن نباشد. زیرا ممکن است در اثر تکان و ضربه یا ریخته شدن آب ، کاربید کلسیم و آب باهم ترکیب شده ، با آزاد کردن استیلن باعث آتش سوزی و انفجار شوند.

وسایل لازم

  • تکه‌های کوچک کاربید کلسیم 1 تا 4 عدد
  • تکه‌های مکعبی یخ 3 تا 4 عدد
  • کبریت
  • بشر یا کاسه پیرکس

روش کار

چند تکه کاربید کلسیم کوچک را داخل بشر یا کاسه قرار دهید. برای جلوگیری از تکان و لرزش ظرف آزمایش و جلوگیری از ریختن محتویات آن ، می‌توان اطراف آن تکه‌های سنگ یا آجر قرار داد. تکه‌های یخ را در ظرف آزمایش ریخته و کبریت روشن را به تکه‌های کاربید کلسم نزدیک کنید، بلافاصله واکنش شروع شده ، به نظر می‌رسد که تکه‌های یخ شعله‌ور می‌شوند.

تصویر

نتیجه آزمایش

کاربید کلسیم با یخ وارد واکنش شده ، استیلن و هیدروکسید کلسیم تولید می‌کند. گاز استیلن در مجاورت شعله کبریت با اکسیژن هوا واکنش داده ، مشتعل می‌شود و در اثر سوختن CO2 و آب آزاد می‌کند. واکنشهای انجام گرفته عبارتند از :


CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H4

سپس در حضور اکسیژن هوا (5O2) و شعله:


Ca(OH)2 + C2H4 → 2H2O + 4CO2

نکات مهم

  • از هیدروکسید کلسیم تولید شده می‌توان به عنوان محلول پاک کننده استفاده کرد.

  • انجام این آزمایش با مقادیر زیاد کاربید کلسیم و یخ ، خطرناک است و ممکن است موجب انفجار و آتش سوزی ‌شود. بنابراین ، این آزمایش باید در هوای آزاد یا در زیر هود انجام شود

[ جمعه بیست و چهارم آذر ۱۳۸۵ ] [ 20:28 ] [ آريافر ]

[ ]مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،